Weer aan de studie! (column week 5)

De twee weken op Urk zijn omgevlogen. Het was goed en fijn om (bijna) iedereen weer te zien en te spreken. Maar het was ook goed en fijn om weer huiswaarts te keren. We hadden wel echt het gevoel dat weer ’thuis’ kwamen. De week erna had ik nog vrij maar Levi mocht op dinsdag al naar school toe en wonder boven wonder: hij had er zin in! Het verwondert ons nog steeds hoe snel kinderen de taal oppakken en onder de knie krijgen. Als we thuis een poosje Engels praten geven ze gewoon antwoord. Ze verstaan het dus gewoon!

De studie is op dit moment alweer volop bezig. Waar we de vorige schoolperiode een essay moesten schrijven voor systematische theologie en contemporary society, mogen we nu een essay schrijven voor kerkgeschiedenis en predikkunde. Interessante materie!

Deze schoolperiode staan er ook verschillende preekbeurten gepland bij gemeentes in en buiten Londen. Zo waren Roelof en ik vorige week zondag in Banbury. Roelof mocht daar voorgaan in de avonddienst en ik in de ochtenddienst. Het was even schrikken toen we aankwamen want er stond een ambulance voor de deur. De dominee kwam al naar buiten lopen en vertelde dat er een ouder lid van de gemeente gevallen was, bewusteloos was maar daarna weer bijkwam. Ze dachten dat hij een hartaanval had. De dienst kon niet doorgaan in de hoofdzaal omdat het ambulancepersoneel daar nog bezig was. In allerijl werd de kantine omgebouwd tot kerkzaal en even later kon de dienst dan toch even daadwerkelijk beginnen. Gelukkig bleek na de tijd dat de man niets ergs had en ’s middags alweer naar huis mocht.

Ook hebben we in februari een drietal weken ‘church placement’ wat inhoud dat je drie weken lang samen met een dominee meedraait en de preekbeurten, bijbelstudies, jeugdwerk en bezoeken overneemt. Het beloven drie intensieve, opbouwende weken te worden. Maar eerst moeten die essays af!


Elke maand mag ik een column schrijven in ‘Het Urkerland’, de plaatselijke krant van Urk. De columns gaan over het leven van ons gezin in Londen. 
Bekijk hier alle columns.